Koi Gate slot

33 votes
Koi Gate slot

March 2019 promo
$3000 Free welcome bonus

Play now

Looking for Koi Gate slot free spins deposit bonus 2019? ๐Ÿ  Read our review and get $3000 Free welcome bonus for real money play.

Slot Type: Video slots
Jackpot: 150
Reels: 5
Paylines: 18

Show more details

Min Coins: 1
Max Coins: 10
Min Coins Size: 0.01
Max Coins Size: 5
Special feature: Wild Symbol, Multipliers, Scatters, Free Spins

Firstly, if you don’t want to read long text – jump over it and take $3000 Free welcome bonus to play slot for real money. Go hit jackpot!

๐ŸŸ Koi Gate slot review

Koi Gate slot is based on Ancient topic, but nevertheless you will be able to detect aspects which belongs to Asian, Fish, Dragon thematics too. Certainly, in case you love some of recent slot machine themes – experience you get from exploring all features of this slot machine will be totally phenomenal.

The official release date of this video slot is 2017 which YummySpins team see as recent and great among new online slots 2019. Also, it is a video slot with 5-reel, 18 paylines, brilliant visual style and lots of slot fans.

Also, this game is developed by respected Habanero provider that specializes on superior online slot machines.

Possible amount of coins to bet varies from 1 to 10 and coin rate ranges between 0.01 and 5.

Nevertheless, let’s step back from dry stats, the most of us play to feel the triumph of victory, do we? If you play real money online slot machine only because you have nothing to do this evening, you still can hit jackpot the jackpot which is 150 times higher than your bet size. What would you do with such load of money in case you have succeed?

Also, online game has fine payout rate of 96.6%.

Play online slots with bonus! In case you think to try some other online slot machine – feel free to check our directory of slots.

More bonuses for Koi Gate slot?

Sometimes we get questions from visitors:

"Do you have more bonuses for Koi Gate slot?ย Can I get 50 free spins no deposit bonus?"

Well, online casinos launch new promotions every day. In that case they send us email:

100 free spins no deposit bonus is active this week.

Use bonus code: XXX

Then we immediately share it with our subscribers. If you want to be member of our small, but friendly community of bonus hunters, please subscribe here:

Looking for free slots bonuses?

Sign-up right now and get:
  • More offers for free
  • No deposit bonuses giveaways
  • Bonuses collection for thematic slots All in 1
  • Exclusive VIP offers and Time limited bonus codes ๐Ÿ•’
  • Mysterious gift on sign-up ๐ŸŽ

P.S. Thank you in advance! We share all bonuses for free, so by joining our community you inspire us to serve you even better ๐Ÿ’–

๐Ÿ“บ Koi Gate slot demo video


Leave a Reply